مَن...

🍃Let the my Get up again

13

میگن بچه های کوچولو وقتی خوابنو توی خواب میخندن یعنی دارن توی خواب با فرشته ها حرف میزنن!
من به تو چی بگم اخه پسر کوچولویه با مزه من که دیگه وقته باباشدنتو باز توی خواب میخندی😃
نکنه داری فرشته و حوری میبینی😡👼
خداکنه داشته باشی خواب منو ببینی...☹😭
رَواق
آخرین مطالب