مَن...

🍃Let the my Get up again

14

بدون شک اگر از ازل قرار بوده مردی توی زندگیم بوده باشه، اولیش تو بودی....

پ.ن
قربون این افتادگی و نیازت توی نماز!

#بابای_نازنینم
رَواق
آخرین مطالب