مَن...

🍃Let the my Get up again

16

توی چرت خواب های دلبره جان، من نشسته ام پای دیدن فیلمای ارشیو هارد همسر...
فیلم دلشدگان عزیزم رو دارم میبینم.
قبلشم پرتقال خونی...
خیلی فیلم عجیبی بود!
رَواق
آخرین مطالب