مَن...

🍃Let the my Get up again

21

باید حتما بنویسم دوست عزیز فالو نفرما تا یارو بفهمه من نیازی به فالو کردنش ندارم؟؟؟؟ عجب بدبختی داریم از دست این جماعت ها!!! بعدم نمی‌فهمم من هیچ پستی ندارم چیه منو میخواد فالو کنه؟؟؟ یعنی اینهمه امیدواره به پست گذاشتن من؟؟؟
متاسفم! دیشب 15 دقیقه فقط داشتم ری مو و(! ) میکردمشون!
رَواق
آخرین مطالب