مَن...

🍃Let the my Get up again

25

به نظر شما خانوم خوب چه خانومیه ؟
خانومی که چندین ساعت توی آشپزخونه باشه و انواع غذاهارو درست کنه و بعد از آماده کردن حتی صبونه فردای همسرش آشپزخونه رو برق بندازه و بعدم با  اتیکت زدن به ظرف غذای شوهرش که "من صبحانه سرورخانه هستم 😉" کاراش تموم بشه، ولی باتموم خستگیاش حواسش حتی به گرماو سرمای خونش باشه! دست آخرم روبروی میزارایشش بایسته و انواعی از خوشبو ترین ادکلای دنیارو بزنه تا بوی سوخاری کردن قارچو مرغو پیاز داغه پوره صبونه و..... از تنش بره بیرون و بیاد توی رخت خوابش بخوابه!؟
نمیدونم! گاهی وقتا میگم پس اگر کسی این کارارو با تمام عشقش برای زندگیش مهیا نمیکنه، پس چطور زنده ست؟
زنانگی آداب خودش رو داره، و این رو هرکسی بلد نیست! 
پ. ن
خسته نباشی خانوم خونه 😘😉

رَواق
آخرین مطالب