مَن...

🍃Let the my Get up again

29


حیف نبود اینارو اینجا نذارم؟ ؟

خب این که نقاشی بنده در نوجوانی میباشد و اون یکی هم فعلا نیمه کارست چون رنگم تموم شده و فردا صبح باید برم بگیرم اون یکی ام که بله، بله دوستان از اتاق فرمان اشاره میکنن که همون سرویس استیل مشکیه بوده حالا این شده 😊

هرچند که دیروز مامان وقتی بهش تلفنی این هنرمو گفتم و توضیح دادم چیو باهاش این کارو کردم تلفنو رو قطع کرد، اما شب وقتی اومدنو دیدن که چی بوده و چی شده .. دهن باز موندن و شگفت زده تااخر که برن بودن.

و اما.... 

لوستر قشنگم که دیگه لوستر قشنگم نبود از رنگش خسته شده بودم

این عکس بین کاربود 

و این نتیجه

. این چرخ نازنین 


قشنگه؟ 😍

رَواق
آخرین مطالب