مَن...

🍃Let the my Get up again

42

این متنی که توی توضیحات وبلاگ نوشتم دیشب، توی ترنسلیت گوگل زدم تااگر کسی زبان انگلیسی ش قوی نبود دچار مشکل نشه، البته حدس زده بودم که ترنسلیت گوگل اکثر مواقع کاربر رو سردر گم میکنه بخاطر ه، تستی خودم زدم چندبار هربار هزار تا معنی جواب داده!!!!
در کل، این جمله:
اجازه بده(کمک کن) من، تا دوباره بلند شم(برخیزم)
گفتم تا دچار اشتباه نشید!
رَواق
آخرین مطالب