مَن...

🍃Let the my Get up again

51

خب!
تا بحال از آرزوهای به وصال نرسیده براتون گفتم یا نه؟
خیله خب الان میگم، دیروز داشتیم با همسر اصلا راجع به یه موضوع تحلیلی صحبت میکردیم بعد بهش گفتم راستی این پولو بگیر برام بریز توی کارتم.
یه نگاه کرد: نمیخواد خودم میریزم نگه دار دست خودت اینو
و من پافشاری کردم که نه، اینو بگیر همینقدرم بریز توی کارت..
دوباره یه نگاه مشکوک 😕 به پاکوبیدن من روی زمین!!!! 🤣
گفت حالا چه فرقی داره. باشه بعدا میریزم
گفتم نه کارواجب دارم بریز دیگه( دقیقا توی موقعیت های حساس نمیدونم چرا همکاری نمیکنه 😭😂)
بعد یهو متعجب شد!!! 🤤
مگه من دیروز برات پول کارت به کارت نکردم 🤔 چی میخوای که ازون بیشتره؟ همونو خرج کن دیگه.
بعد موندم چی بگم!!!! 😅
گفتم بابا برای...
حرفمو قطع کرد با یه نیش خند، خانوم جان، من چیزی نمیخوام بگیر بشین! نری یوقت کادو مادو برام بخریا بخدا من راضی نیستم تو اینهمه برام تهیه ببینی، چندبار بگم؟
قیافه من 🤤
بعد:😢
وبعد:😭😭😭😭😭😭
و در نهایت روانه به سمت اتاق خواب
با کلی غرغر گفتم نشد ما یبار توی موقعیت حساس یچیز به تو بگیم تو دلیل و بهونه نیاری،
بیچاره تا شب منت کشی می‌کرد 😊😘
خلاصه، بهش گفتم چی میخوام بگیرم بااین که خیلی خوشش اومد ولی گفت لازم نیست اینهمه خرج کنم چون اصلا نمیتونه استفاده کنه، قرار شد گوشی یکم اومد پایین‌تر پولامونو جمع کنیم تابتونیم یدونه ازین خوباشو براش بخریم 😉
حالا اینکه میگم همکاری نمیکنه، چند روز پیش نزدیک هشت صد تومن ازپولام خونه مامان اینا جاموند، فقط 50تومن پیشم بود بعد پیام دادم میتونی برام یکم پول کارت به کارت کنی، پولام خونه مامان اینا مونده، بدون چونو چرا کلی پول ریخت به حسابم!!!
بعد دیروز خودم موندم تعجب!!! چرا گاهی آنقدر سرسختانه برخورد میکنه 😅
چرا واقعا مردا اینجورین؟؟؟؟🤔
نتیجه اخلاقی امروز :
سعی کنین همیشه مطیع همسر باشید در غیر این صورت خبری از کادو نیست! 🤣
پ. ن
امروز چه روز قشنگیه...
بریم بیرون یا زوده 😜؟
رَواق
آخرین مطالب