مَن...

🍃Let the my Get up again

52

یه دوش اساسی کلی از خستگی روز و از جون ادم بیرون میکشه...

امروز خیلی خستم.
یه کیف خانومانه ام گرفت به‌ قیمت گزااااف!!! حالم بهم میخوره دیگه ازاین همه گرونی! قصد کردم تا سه سال کیف نخرم!!!!
لعنت به هرکی که به این روحانی مفسد فی الارض رای داد...
رَواق
آخرین مطالب