مَن...

🍃Let the my Get up again

53

سریال عبور از پاییز...
ماه رمضان سال 88! اون سالها چقدر جوون بودم!
چه سالای عجیب و خاصی بودن.
این فیلم برام خیلی یادآور اون روزاست.
شبکه ای فیلم مهربون که هیچوقت طرفداراشو یادش نمیره!
رَواق
آخرین مطالب