مَن...

🍃Let the my Get up again

64

( sunsoring).... امشب اما مثله بقیه شبا یی که بیدارمو تو خوابت میبره ، دستت زیر گوشمه تکون که میخورم، گوشوارمو توی ناخودآگاههت محکم میگیری...
مثله بچه کوچولوهایی که انگشت مامانشونو تو خواب گاهی محکم تر میگیرن
رَواق
آخرین مطالب