مَن...

🍃Let the my Get up again

88

یادم نیست چه مناسبتی بود که این سیم کارت دائمی( 12) رو همسر برام هدیه خرید، ولی روزی که اومد دنبالم و گفت بیا بریم یجا کارت دارم هیچ فکرنمیکردم برای سند زدن سیم کارتم باشه. میدونست من دوست دارم اما اینم میدونست برام مهمه که حتما به نام خودم باشه.
خلاصه یخورده اونروزا چون منو نمیشناخت انگار می‌ترسید ازین کار، اما حالا کارش به جایی رسیده که گاهی بدون اینکه به من حتی بگه پول قبض موبایلمو پرداخت میکنه.
وقتی پست قبل و گذاشتم این خاطره توی یادم اومد...
نومزدنگ در کنار تمام تلخی هاش، اما خیلی شیرین بود!🙄
پ. ن
به این فکر میکنم شاید این کارا خیلی از نظر خیلیا مهم نباشه، اما من فکر میکنم این یعنی من حواسم به حتی ریزترین اتفاقات هست! پول تو جیبیاتو دست خودت نگه دار و فقط برو گل گلی بخر! 😉
😅😅😅
کمی از من:
هر طایفه ای، زمن گمانی دارد
من زانِ خودم،
چنان که
هستم، هستم...
آخرین توئیت