مَن...

🍃Let the my Get up again

89


حدودا این ماه نزدیک به 30 تومان در نیمه ماه هزینه موبایلم شده بود ، با یه قیافه محزون اومدم امشب پرداخت کنم یهو دیدم 0 شده ! 🤤😁

موشکر هستم از اون عزیزی که این موهبت رو در حقم انجام داده 🤚🏻😊 

دوست عزیز لطفا ماه به ماه به این کار ادامه بده  

با تچکر 😓

پ. ن

کی میتونه اینکارو کرده باشه جز همسرعزیزترازجان 😚؟ 


کمی از من:
هر طایفه ای، زمن گمانی دارد
من زانِ خودم،
چنان که
هستم، هستم...
آخرین توئیت