مَن...

🍃Let the my Get up again

105

بعد از ظهر می‌خوایم با فاطی(همون حاج خانم)بریم سینما فیلم لازانیارو ببینیم.
چندوقتی هست بهش قول دادم و حالا امروز وقتشه.
انشاالله...
کمی از من:
هر طایفه ای، زمن گمانی دارد
من زانِ خودم،
چنان که
هستم، هستم...
آخرین توئیت