مَن...

🍃Let the my Get up again

110

اولین روز باشگاه، سرووویس شدیم!!! 😪😪😪
دارم میرم خونه م، خونه قیشنگم اونجا الان هیچکی منتظرم نیست. ولی ایشالا همسر تااخر شب میرسه.
باید خونرو مرتب کنم لباسارو بریزم توی ماشین، غذا درست کنم و دوش بگیرم ااااوف کلی کار دیگه!
فردام ایشالا قراره بریم استخر 😜😍
هوراااا
پ. ن
این راننده خیابون تهران شبیه اون مربی ساعد سهیلی توی فیلم لاتاری هستش 😍
کمی از من:
هر طایفه ای، زمن گمانی دارد
من زانِ خودم،
چنان که
هستم، هستم...
آخرین توئیت