مَن...

🍃Let the my Get up again

11

چشماتو ببند و فقط ترک شماره 4این البوم (healing) رو با صدای ملایم گوش بده ....


Healing

کمی از من:
یک شهر دلش رفت که من دل به تو بستم
من امدم از تو بنویسم که دلم رفت...!