مَن...

🍃Let the my Get up again

21

گفتم بهتون همسر جان سیده؟؟؟؟ (ایموجی قلبی)

بله بله بلاخره مام به ارزومون رسیدیم :) 

از یک وارد کار بهمون اطلاع دادن که همسر جان جز سیدهاست! خب الحمدلله مام زن آقا شدیم :)))))) 

الان چون روزه ام حسش نیست توضیح بدم بعدا میگم 

کمی از من:
یک شهر دلش رفت که من دل به تو بستم
من امدم از تو بنویسم که دلم رفت...!