مَن...

🍃Let the my Get up again

22

میگه حالا که داریم ازین خونه میریم یادت افتاده اینارو بزنی در و دیوار خونه ؟


+ نگاهش برام جالبه! حالا چندماه مونده به این که ازین خونه بریم ولی توی ذهنش اساس خونه رو توی خونه جدید انگار چیده!! درست مثل من!
کمی از من:
یک شهر دلش رفت که من دل به تو بستم
من امدم از تو بنویسم که دلم رفت...!