مَن...

🍃Let the my Get up again

23

ای در دل من، میل و تمنا همه تو...

#همسر_جان
#روزهای_نبودنت😭
کمی از من:
یک شهر دلش رفت که من دل به تو بستم
من امدم از تو بنویسم که دلم رفت...!