مَن...

🍃Let the my Get up again

29

عشقم که رفته بر باد
هرگز وفا ندارد
این قصه با که گویم
دردی که سینه دارد
لیلای من کجاااایی؟؟؟
از من خبر نداری
چشمم به گریه ات ماند، در کوی بی قراری
لیلای من کجایی؟؟
رفتی چه بی وفایی
تنها مکن رهایم
د راین شب جدایی

پ.ن
سالار عقیلی عزیز❤
کمی از من:
یک شهر دلش رفت که من دل به تو بستم
من امدم از تو بنویسم که دلم رفت...!