مَن...

🍃Let the my Get up again

42

آپدیت جدید ویندوز 10 رو دیدید یا بگم براتون ؟ ؟؟؟؟؟
کمی از من:
یک شهر دلش رفت که من دل به تو بستم
من امدم از تو بنویسم که دلم رفت...!