مَن...

🍃Let the my Get up again

49

فقط کسایی که توی عروسی ما بودن میتونن بگن که چقدر این پسره اونشب شبیه جابر شده بود😅

مثلا زهرا و باباش !#سینا_مهراد

کمی از من:
یک شهر دلش رفت که من دل به تو بستم
من امدم از تو بنویسم که دلم رفت...!